პარასკევი, 04 25th

Last update12:47:33 PM

სიახლე საიტზე

სტენდი (სამსახურების)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #306 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. მ. სამაშვილი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის ხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის სა 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 10 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის #40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 29 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 ოქტომბრის ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 15 ოქტომბრის #128 მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ.
/მომხს. რ. ტაბატაძე/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს.  მ. სამაშვილი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 6 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესახებ.
/მომხს. ი. ქერიმოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2013 წლის 20 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

თქვენ აქ ხართ: მთავარი სიახლე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი