კვირა, 11 23rd

Last update08:25:31 AM

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. შ.პ.ს. ,,მარნეულის ჰოსპიტალი“-ს შესახებ.    
/მომხს. ნ. დეკანოიძე/

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ
/მომხს. ზ. კვანჭიანი/    

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის ხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის ხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2014 წლის 16 სექტემბრის ხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის შესახებ.
/მომხს. რ. მუსაევი/

2.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 9 სექტემბრის #01-1/2053 წერილის განხილვის შესახებ.
/მომხს. კ. ბოჭოიძე/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის ხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 აგვისტოს ხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულიTV“-ს 2014 წლის 22 ივლისის #38 წერილის განხილვის შესახებ.
/მომხს. კ. ბოჭოიძე/

2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს. ნ. ბერიძე/

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის რიგგარეშე ხდომის დღის წესრიგი

1.ინტერდისციპლინარული ფესტივალი ,,ONE CAUCASUS“-ის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.
/მომხს. მ. თოფჩიშვილი/

ვრცლად...

მეტი სტატია...

სიახლე საიტზე

სტენდი (სამსახურების)

თქვენ აქ ხართ: მთავარი სიახლე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი