ორშაბათი, 02 02nd

Last update03:08:56 PM

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

1. ქალაქ მარნეულში მდებარე მეჩეთების ელექტროენერგიის დავალიანების დასაფარად გაცემული საგარანტიო წერილებით აღებული ვალდებულების შესრულების შესახებ.    
/მომხს. კ. ბოჭოიძე/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. შ.პ.ს. ,,მარნეულის ჰოსპიტალი“-ს შესახებ.    
/მომხს. ნ. დეკანოიძე/

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ
/მომხს. ზ. კვანჭიანი/    

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 6 ოქტომბრის ხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის ხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2014 წლის 16 სექტემბრის ხდომის დღის წესრიგი

1.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის შესახებ.
/მომხს. რ. მუსაევი/

2.    მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 9 სექტემბრის #01-1/2053 წერილის განხილვის შესახებ.
/მომხს. კ. ბოჭოიძე/

ვრცლად...

მეტი სტატია...

სიახლე საიტზე

სტენდი (სამსახურების)

თქვენ აქ ხართ: მთავარი სიახლე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი