პარასკევი, 05 27th

Last update10:43:26 AM

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქრისტიანულ-კონსერვატიული“-ს თავმჯდომარის რაგიმ ასკეროვის განცხადების (რეგ.N337/05. 11.02.2016 წ) განხილვის შესახებ.
/მომხს. ვ. ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2016 წლის 25 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია ,,დამოუკიდებელი დეპუტატები”-ს შესახებ.
/მომხს. ვ.ისმაილოვი/

2. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მიერ შერჩეული პროექტების განხილვის შესახებ.
/მომხს. ლ.ფანგანი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელი დეპუტატების“ თავმჯდომარის განცხადების განხილვის შესახებ
/მომხს. ვ. ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 სექტემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

თქვენ აქ ხართ: მთავარი სიახლე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი