ხუთშაბათი, 11 26th

Last update10:03:00 PM

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელი დეპუტატების“ თავმჯდომარის განცხადების განხილვის შესახებ
/მომხს. ვ. ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 სექტემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 ივლისის სხდომისდღის წესრიგი

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქრისტიან-კონსერვატორები”-ს თავმჯდომარის შესახებ.
/მომხს. ვ. ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 ივნისის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

1. ნიზამი ველიევის სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.
/მომხს. ვ.ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 13 მაისის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი:

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი სისვაძისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.
/მომხს. ვ.ისმაილოვი/

ვრცლად...

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მაისის სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

მეტი სტატია...

თქვენ აქ ხართ: მთავარი სიახლე საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი