ოთხშაბათი, 07 30th

Last update01:51:47 PM

სიახლე საიტზე

სტენდი (სამსახურების)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის რიგგარეშე ხდომის დღის წესრიგი

1.ინტერდისციპლინარული ფესტივალი ,,ONE CAUCASUS“-ის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.
/მომხს. მ. თოფჩიშვილი/

ვრცლად...

განცხადება

განყოფილება: ანონსი

მარნეულის მუნუციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2014 წლის 24 ივლისს 12:00 საათზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

განცხადება

განყოფილება: ანონსი

მარნეულის მუნუციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2014 წლის 14 ივლისს 11:00 საათზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 9 ივლისის ხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. ვ. მამედოვი/

ვრცლად...

განცხადება

განყოფილება: ანონსი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2014 წლის 9 ივლისს  11:00 საათზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 ივნისის ხდომის დღის წესრიგი

1.    ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #306 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს.მ. სამაშვილი/

ვრცლად...

განცხადება

განყოფილება: ანონსი

მარნეულის მუნუციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2014 წლის 11 ივნისს 11:00 საათზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის #306 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. მ. სამაშვილი/

ვრცლად...

განცხადება

განყოფილება: ანონსი

მარნეულის მუნუციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2014 წლის 29 მაისს 12:00 საათზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

ქვეკატეგორიები

თქვენ აქ ხართ: მთავარი